Mzdy a personalistika

V oblasti personální a mzdové agendy nabízíme tyto služby:

  • vyhotovení pracovních smluv a jejich dodatků, výpovědí a dohod o ukončení pracovní smlouvy
  • vypracování dohod o provedení práce
  • zpracování měsíčních mezd včetně všech přehledů pro OSSZ a ZP, s možností jejich podání
  • výpočet nemocenské
  • vyúčtování srážkové daně, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • vypracování evidenčních listů důchodového pojištění
  • vystavení zápočtových listů
  • zastoupení při kontrolách na OSSZ a ZP na základě plné moci.
  • přihlášení/odhlášení zaměstnanců (zaměstnavatele) na OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně